استاکر

استاکر دستی

استاکر دستی یا لیفتراک دستی
استاکر دستی دستگاهی برای جابجایی پالت و حمل بار در ارتفاع و تا وزن ۲۰۰۰کیلوگرم تولید می شود. استاکر دستی جابجایی پالت و اجسام و تخلیه آنها از خودروهای باری را بسیار اسان کرده است. جک هیدرولیک این دستگاه با فشار اهرم در انتهای جک و با کمک نیروی انسانی کار میکند.


بستن