استاکر

استاکر شارژى‎

استاکر شارژى

استاکر شارژی یا لیفتراک شارژی دستگاهی است شبیه استاکر دستی با این تفاوت که حرکت روبه بالا و پایین آن از طریق باتری قابل شارژ انجام می شود. حرکت اصلی استاکر همانند استاکر دستی توسط کاربر انجام پذیر است.


بستن