بالابر هیدرولیک

بالابر خودرو

بالابرخودرو یا ماشین بر هیدرولیکی برای سهولت جابجایی خودرو در مکان ها و ساختمان هایی که از زیربنای کمی برخوردار هستند

و فضای اجرای رمپ برای پارگینگ خودرو ندارند تولید واجرا می شود. همچنین از خودروبر هیدرولیکی در تعمیرگاه ها جهت تعمیر خودرو در ارتفاع استفاده می شود که در این صورت دیگر نیازی به چاله سرویس در تعمیرگاه نیست. از بالابر هیدرولیکی خودرو نیز در نمایشگاه های خوردو نیز قابل اجراست.

شرکت پارس بالابر تولیدکننده بالابرهای خودرو در سازه های گوناگون می باشد که سازه بالابر خودرو بستگی به فضای موجود در محل نصب دارد که به صورت جک مستقیم، جک از کنار غیر مستقیم و سیزر(قیچی) تولید می شود. در این نوع بالابر از کابین های اسانسوری یا غیر مسقف با سازه های گوناگون اجرا می شود.

نمونه پروژه ها


بستن