بالابر هیدرولیک

بالابر صنعتی

بالابر صنعتی که نامش کاملا اشناست در کارخانه ها، انبارها، خط تولید و خط مونتاژ برای جابجایی کالا و اجسام در ارتفاعات گوناگون ساخته می شود.


امروزه کارخانه های تولید و سوله های صنعتی به صورت طبقاتی ساخته می شوند. بالابر صنعتی جابجایی کالا و مواد اولیه کاخانه ها را به طبقات مونتاژ، تولید و انبار بسیار آسان کرده است،  بالابر صنعتی نسبت به ظرفیت، ابعاد کابین و همچنین فضای مورد نیاز به چند دسته تقسیم می شوند.
شرکت پارس بالابر تولیدکننده بالابرصنعتی با کابین و نیم کابین به صورت جک از کنار غیر مستقیم با یک یا دو جک و جک مستقیم از زیر می باشد.

نمونه پروژه ها


بستن