بالابر هیدرولیک

بالابر غذا

بالابر غذا یا غذابر هیدرولیک
غذابر هیدرولیک برای حمل غذا و همچنین افراد در رستوران ها، اشپزخانه ها، هتل ها با ارتفاعات گوناگون تولید و اجرا می شود.


بالابر غذا جابجایی غذا از اشپزخانه به طبقات مختلف رستوران، هتل، و تالارها را بسیار سهل و اسان کرده و همچنین زمان کمتری برای جابجایی غذا و ظروف غذایی نیاز است. شرکت پارس بالابر آماده قرارداد با رستوران ها و اشپزخانه های ادارات و هتل ها می باشد.

بالابررستوران نسبت به سفارش خریدار به صورت کابین دار ساخته می شود. کابین بالابر رستوران هم می تواند فقط برای حمل غذا و ظروف استفاده شود هم کابین طوری ساخته شود که نفر هم بتواند از ان استفاده کند.

 

 


بستن