جک پالت

جک رول بر

جک پالت ابزاری مناسب برای جابجایی پالت و کالا حتی به صورت رول در صنعت و انبارها می باشد.

جک پالت نسبت به ابعاد پالت در سایزها و ارتفاع مختلف ساخته می شود که بستگی به کارایی کاربر و حمل آن کالا را دارد.

جک پالت دستی دارای مدل های مختلفی می باشد که می توان جک رول بر، جک پالت با شاخک بلند، جک پالت توزین دار، جک پالت قیچی، جک پالت استیل و جک پالت با شاخک کوتاه را نام برد.


بستن