پروژه ها

پروژه های بالابر خانگی نیم کابین

بالابر خانگی بدون کابین یا نیمه کابین
بالابر هیدرولیک خانگی بدون کابین معمولا در ارتفاعات کم استفاده می شود.

. معمولا از این نوع بالابرخانگی با ظرفیت های کم و جابجایی افراد در یک طبقه می باشد.
شرکت پارس بالابر بالابر هیدرولیکی خانگی را به صورت نیمه کابین نیز اجرا می کند. کابین این نوع بالابر خانگی می تواند با پوشش ورق های استیل، ام دی اف، الومینیوم به همراه چهارچوب پروفیل ساخته شوند و به دلیل سبک بودن کابین قابل استفاده در منازل با برق تکفاز و همچنین مرقوم به صرفه می باشد.

بالابرهیدرولیکی نیمه کابین را می توان برای حمل ویلچر نیز استفاده کرد که با اضافه شدن رمپ روی کفی بالابر حمل ویلچر نیز اسان می شود.

نمونه پروژه ها


بستن