بالابرهیدرولیکی مانند بالابر و اسانسورهای کششی نیازی به ساخت موتور خانه در بالای اخرین ایستگاه نمی باشد.

شرکت پارس بالابر سازنده انواع بالابرهای هیدرولیکی خانگی، صنعتی، فروشگاهی، ویلچربر، غذابر و خودروبر با یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

بالابر هیدرولیکی به صورت جک از کنار مستقیم، جک از کنار غیر مستقیم و جک مستقیم از زیر و در بعضی موارد به صورت سیزر(سیستم جک قیچی) ساخته و اجرا می شود.

همینطور استفاده از بالابرهیدرولیکی باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز می شود.

بالابرهیدرولیکی متشکل شده از جک هیدرولیک، پاوریونیت هیدرولیک(خود شامل مخزن روغن، شیربرقی، پمپ، سوپاپ و شیلنگ فشارقوی)، ریل، تابلو برق و کاراسلینگ می باشد.