جک پالت :

جک رول بر

جک پالت ابزاری مناسب برای جابجایی پالت و کالا حتی به صورت رول در صنعت و انبارها می باشد.
(بیشتر…)

جک پالت معمولی

جک پالت ابزاری مناسب برای جابجایی پالت و کالا حتی به صورت رول در صنعت و انبارها می باشد.
(بیشتر…)

جک پالت قیچی

جک پالت قیچی

جک پالت توزین دار

جک پالت توزین دار مانند جک پالت های دیگر برای جابجایی پالت و اجسام مشابه آن استفاده می شود با این تفاوت که این نوع جک پالت دارای ترازو جهت وزن پالت می باشد که کار وزن و جابجایی را برای کاربر بسیار آسان کرده است.


بستن