استاکر

استاکر دستی

استاکر دستی یا لیفتراک دستی
استاکر دستی دستگاهی برای جابجایی پالت و حمل بار در ارتفاع و تا وزن ۲۰۰۰کیلوگرم تولید می شود. (بیشتر…)


بستن