بشکه بر

بشکه بر دستی

بشکه بر دستی که بشکه گیر هم نامیده می شود ویژه جابجایی و تخلیه انواع بشکه در ارتفاعات گوناگون می باشد. (بیشتر…)


بستن