اولین مورد برای خرید بالابر خودرو فضای موجود و ارتفاع محل نصب آن می باشد که رابطه مستقیم با نوع سازه بالابر دارد.
(بیشتر…)