جک پالت

جک پالت توزین دار

جک پالت توزین دار مانند جک پالت های دیگر برای جابجایی پالت و اجسام مشابه آن استفاده می شود با این تفاوت که این نوع جک پالت دارای ترازو جهت وزن پالت می باشد که کار وزن و جابجایی را برای کاربر بسیار آسان کرده است.

نمونه پروژه ها


بستن