استاکر

استاکر برقی

استاکر برقی
استاکر برقی همانند لیفتراک برای جابجایی پالت و اجسام در ارتفاع و وزن مختلف استفاده می شود. استاکر برقی به دو دسته تقسیم می شوند: در دسته اول کاربر همراه با استاکر حرکت می کند ولی در دسته دوم استاکر قابلیت حمل شخص را برروی خود دارد. تامین برق نیروی بالابری و حرکتی دستگاه از طریق باتری های قابل شارژ می باشد.


بستن