بالابر هیدرولیک

بالابر نفری

بالابر نفری ویژه حمل نفر درارتفاعات با قابلیت جابجایی را دارد.

بالابر نفری نسبت  به ارتفاع، ظرفیت و همچنین نوع استفاده کاربر به چند صورت ساخته می شوند:

۱- اکاردئونی      2- با ریل الومینیوم به صورت تک ریل، دو ریل و چهار ریل       3-بالابر عنکبوتی


بستن