بالابر هیدرولیک

بالابر ویلچر

بالابر ویلچر یا ویلچربر هیدرولیکی

ویلچربرهیدرولیکی طوری طراحی شده که تردد افراد ناتوان و معلول در اختلاف سطح ساختمان ها و یا طبقات را بسیار اسان کرده است.

ویلچربر هیدرولیکی یا بالابرویلچر دارای رمپ با شیب نسبتا کمی می باشد که حرکت ویلچر بر بروی سطح کفی بالابر را راحت کرده است.

در مکان های عمومی اعم از بانک، هتل، بیمارستان، ادارات و حتی ساختمان هایی که ورودی آن ها دارای اختلاف سطح می باشد بالابر ویلچر نصب می شود که افراد ناتوان و معلول را بدون مشکل جابجایی به مقصد برساند.

در مکان هایی که امکان ایجاد چاله را دارند می توان از جک قیچی استفاده نمود به این صورت که کل سازه جک قیچی ویلچربر داخل چاله قرار می گیرد که در این صورت هیچ گونه ریل و متعلقاتی کنار بالابر نصب نمی شود و این خود باعث استفاده بهینه از فضای موجود در ساختمان برای اجرای ویلچربرهیدرولیکی می باشد.

نمونه پروژه ها


بستن