پروژه ها :

پروژه های بالابر خانگی نیم کابین

بالابر خانگی بدون کابین یا نیمه کابین
بالابر هیدرولیک خانگی بدون کابین معمولا در ارتفاعات کم استفاده می شود.

(بیشتر…)

پروژه های بالابر خانگی با کابین

این نوع بالابر هیدرولیکی که از نوع کابین دار می باشد با در نظر گرفتن انواع کابین بر روی این نوع بالابر می توان ایمنی بیشتری برای آن در نظر گرفت. (بیشتر…)


بستن