پروژه ها

پروژه های بالابر خانگی نیم کابین

بالابر خانگی بدون کابین یا نیمه کابین
بالابر هیدرولیک خانگی بدون کابین معمولا در ارتفاعات کم استفاده می شود.

(بیشتر…)

نمونه پروژه ها

بالابر هیدرولیک

بالابر هیدرولیک خانگی نیم کابین

بالابر خانگی بدون کابین یا نیمه کابین ،بالابر هیدرولیک خانگی بدون کابین معمولا در ارتفاعات کم استفاده می شود.

(بیشتر…)

نمونه پروژه ها

بالابر هیدرولیک

بالابر هیدرولیک خانگی با کابین

این نوع بالابرخانگی که دارای کابین می باشد دارای ایمنی بالاتر نسبت به بالابرهای گیربکسی می باشد. (بیشتر…)

نمونه پروژه ها


بستن