پروژه ها

پروژه های بالابر خانگی با کابین

این نوع بالابر هیدرولیکی که از نوع کابین دار می باشد با در نظر گرفتن انواع کابین بر روی این نوع بالابر می توان ایمنی بیشتری برای آن در نظر گرفت. (بیشتر…)

نمونه پروژه ها

بالابر هیدرولیک

بالابر هیدرولیک خانگی نیم کابین

بالابر خانگی بدون کابین یا نیمه کابین ،بالابر هیدرولیک خانگی بدون کابین معمولا در ارتفاعات کم استفاده می شود.

(بیشتر…)

نمونه پروژه ها

بالابر هیدرولیک

بالابر هیدرولیک خانگی با کابین

این نوع بالابرخانگی که دارای کابین می باشد دارای ایمنی بالاتر نسبت به بالابرهای گیربکسی می باشد. (بیشتر…)

نمونه پروژه ها


بستن